…bağlılığı artıran global ortağınız
  Yazdır  

Ölçme-Değerlendirme

odh-1216389


Katılımcıların performansına en yüksek katkıyı sağlayacak eğitim alanlarını tanımlamak için kullanılır. Amaç katılımcının eğitim öncesi performans seviyesi ile eğitim sonrası gelişim seviyesinin belirlenmesidir. Aynı zamanda katılımcıların programa olan inancının ve ilgisinin artması, eğitim sonuçlarını değerlendirmek için bir baz oluşturulması ve ROI (Return on Investment) ölçülmesine imkan sağlamasıdır.

“Ölçmezseniz, yönetemezsiniz” – Peter Drucker

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Kurumların seçme, terfi, gelişim, yetenek havuzu planlarına ve hedeflerine uygun adayların belirlenmesinde Ölçme Değerlendirme Merkezi’miz ile çözümler sunuyoruz. Çalışmaları kurumun ölçmek istediği yetkinlik setine göre hazırlıyor, vaka çalışmaları, simülasyon çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, rol canlandırmaları, sunumlar gibi farklı çalışmalar tasarlıyor ve değerlendirmelerimizin tutarlılığını artırmak için her yetkinliği birden fazla çalışma ile ölçüyoruz.

360 DERECE DEĞERLENDİRME

Eğitim, koçluk, değerlendirme merkezi ve diğer ölçme ve geliştirme programlarında, çalışmaya başlamadan önce ve sonrasında çalışmanın etkilerini ölçmek için farklı konulara yönelik 360 derece değerlendirmeyi öneriyor ve bu hizmeti sunuyoruz.

360 derece değerlendirme, sadece kişinin tutum ve davranışlarının onunla iletişimde olan kişilerce ne şekilde algılandığının belirlenmesine fayda sağlamıyor, aynı zamanda kendisine verilen geribildirim sayesinde kişide gelişim konusunda önemli bir istek uyandırıyor ve gelişim sürecini sahiplenmesine fayda sağlıyor.

KİŞİLİK ENVANTERİ ÇALIŞMASIodh-0348573212

Çalışanların kurumdaki işine uygunluğunun ölçülmesi, kuvvetli yönlerinin ve gelişim alanlarının saptanması, doğal ve uyarlanmış davranış tercihlerinin belirlenmesi, motivasyon unsurlarının tanımlanması, performans engellerinin saptanması ve gelişim planlarının etkinliğini artırmak amaçlarıyla, davranışlar, motivatörler ve yetenekler olmak üzere 3 boyutta bilimsel kişilik envanteri çalışmaları yapıyoruz.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI ÖLÇME VE GELİŞTİRME

Bağlı Çalışanlar Yaratmak, günümüzde tüm kurumların başarı ve rekabetinde gittikçe artan bir öneme sahiptir.

Dale Carnegie® Akademi, kurum çalışanlarının bağlılığını ölçümleyerek, kurum özelinde raporlayarak Türkiye Çalışan Bağlılığı Anket genel sonuçları ile karşılaştırarak ve çıkan sonuçları geliştirmeye yönelik çözümler sunarak kurumların bağlı çalışanlar yaratma hedefine ulaşmasına aracılık etmektedir. Anketimiz; Türkiye’deki çalışan bağlılığını %90 üzerinde üzerin de açıklamaktadır.

Eğitim Alanları

iMAP sürecimizi uygulayarak kazandırılan yetkinlikler altı farklı eğitim alanında sunulmaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda ilgilendiğiniz alanı seçin. 
Takım Oyuncusu Olma Liderlik Gelişimi Satışta Etkinlik Müşteri Hizmetleri Sunum Becerileri Süreç Geliştirme
 
 


Bizi takip edin:

 
Cemil Topuzlu Cad. Hacı Mehmet Efendi Sok. Tibaş Dalyan Konutları C Blok No: 24/6
Pk: 34726  Fenerbahçe-Kadıköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 504 47 36 ve Tel: +90 216 504 48 02

 

© 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitesi tasarımı ve geliştirme: Americaneagle.com