Sunumda Dönüm Noktası Programı

sunum-banner

Fikirlerinizi Canlandırın!

Dale Carnegie İnsan İlişkileri Prensipleri, Prensip 20

 

Programın Hedefleri:

 • Topluluk önünde etkileyici bir sunum yapabilme becerilerini geliştirme
 • Olumlu bir ilk izlenim bırakmamanın önemi fark etme
 • Sunumda etkin beden dili ve ses tonu kullanma
 • Fikirlerin net ve güçlü bir şekilde iletilebilmesi
 • İkna edici olmak, ilgi uyandırmak ve ilham vererek harekete geçirmek
 • Sunumun sistematik planı ve aktarımı
 • Baskı altında soğukkanlılığını ve özgüvenini korumak, değişik durumlara esneklik göstererek uyum sağlamak
 • Stratejik olmak ve hedeflenen amaçlara ulaşmak
 • Etkin zaman yönetimi
 • Profesyonel sunumların planlanması
 • Daha etkin Powerpoint ve görsel materyal kullanımı

Programın İçeriği:

 • Olumlu ilk izlenim yaratma
 • Güvenilirlik sağlama
 • Karmaşık bilginin sunumu
 • Sunumda etki bırakmak
 • Dinleyenleri motive etmek, harekete geçirmek
 • Baskı altında soğuk Kanlılığı korumak, karşılık verebilmek
 • Değişimi benimsetmek için ilham vermek

Programın Süresi: 2 gün

Kimler Katılmalı:

Sunum becerilerini geliştirmek ve kişisel olarak daha etkin algılanmayı isteyen tüm kişiler, çalışanlar ve yöneticiler, toplantılarda bir gruba karşı konuşanlar, müşteriye birebir sunum yapanlar.

Akreditasyonlar

Project Management Institute (PMI)
 • 16 PDUs

Eğitim Başvuru Formu

Başarı Belgesi

Konu:
Endüstri:
 
HDR
Geçen son iki senede, yüzde 29 ve 24 büyüdük. Bu yıl yine güçlü bir büyüme yaşama fırsatımızın olduğu bir yıl olacak. Dale Carnegie Eğitim olmasaydı bu büyümelerin hiç birini tecrübe edemezdik.
HDR - HDR (İnşaat/Mühendislik)
Billing Control, Customer Risks Management
"Geçen sene "Sunumda Dönüm Noktası" isimli eğitiminize katılmıştım ve öğrendiklerimi hala sunum yapmak bir yana günlük hayatımda bazen bilinçli bazen de artık alışkanlık haline getirebildiğim için kullanıyorum;
Özge Kıvrak - Avea iletişim Hizmetleri A.Ş. (Dayanıklı Tüketim & Elektronik)