…bağlılığı artıran global ortağınız
  Yazdır  

İlgi Çekici Fikirler Bülteni • Bahar 2010 • Cilt 7 Sayı 2 Ayın Konusu: Liderlik Gelişimi

Leadership Development
 

Ekonomi güç kazanmaya devam ederken, liderlik yetkinliklerinizi keskinleştirmek bugün her zamankinden daha önemlidir. Bir yönetici olarak, çalışanlarınızda bağlılık yaratmak sizin işinizdir. Çalışanlarınızın şirkete bağlılığını arttırmak, sizin ve kurumunuzun esas ekonomik yükseliş esnasında hazırlıklı ve başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Liderlikte mükemmeliyet ve çalışan bağlılığı, işten ayrılmaları azaltacağı gibi, yenilikçi çözümleri ve verimliliği besler. Dale Carnegie’nin bu bülteni, işgücünüzde bağlılık yaratmanız için gereken liderlik yetkinliklerinizi geliştirmenize yardımcı olacak hususlara odaklanmaktadır.

line
 

İkna Edici İletişim Kurun

En yaygın iş iletişimi türlerinden biri ikna etmek üzere iletişim kurmaktır. Satış temsilcilerinin müşterilerini ikna etmelerinden tutun da, orta düzey yöneticilerin çalışanlarını ve üst yönetimi ikna etmeye çalışmasına kadar, neredeyse her iş günümüzde bir tür ikna etme çabası üzerine kurulu iletişimde bulunuruz. Görevimiz ne olursa olsun, başkalarını ikna etme kabiliyetimizi geliştirmek, kariyerimizde ilerleyebilmemiz için hayati önem taşır. Etkin bir biçimde ikna etmek üzere iletişim kurmak; layıkıyla bunun için hazırlık yapmış olmamızı, dinleyicilerimizin almalarını istediğimiz aksiyon konusunda net olmamızı ve o aksiyonun alınması için çok güçlü sebepler sunabilmemizi gerektirir. Dale Carnegie, dinleyicimizi ikna edebilmemizi ciddi düzeyde kolaylaştıran basit bir üç-adımlı yapı önermiştir. Bu formül, dinleyicimizin dikkatini yakalamayı, güvenini kazanmayı, heyecanımızı bastırmayı ve başkalarını da aksiyon almaya çağırmayı içerir ki bu sonuncusu sayesinde başkalarıyla sonuç almamızın olasılığını arttırır. Formül şöyledir:

Olay: Konuyla ilgili yaşadığınız canlı bir kişisel tecrübenizi zihninizde tekrar yaşayın. Aristoteles şöyle demiştir: "Konuşmacının karakteri, onun en etkili ikna unsurlarından biridir." Verdiğimiz örnekler ve gösterdiğimiz kanıtlar güvenilir olmalı. Verdiğimiz örnekleri kullanma hakkını ve yönlendirme hakkını kazanmış olmalıyız. Kişisel olarak yaşadığımız bir olay olumlu yönde dinleyicilerimizin dikkatini çekmek için mükemmel bir yoldur. Bu yol, insanları içine çeker, onları ikna olmaya açık hale getirir ve fikrimizin neden üzerinde düşünülmesi gereken bir fikir olduğuna dair kanıt sunar. İkna edici iletişimde, dinleyicilerimizden yapmalarını istediğimiz şeyi talep etmeden önce, zamanımızın büyük çoğunluğunu onlara mevcut durumu anlatarak ve fikrimizi destekleyen kanıtlar sunarak geçiririz.

Aksiyon: Tek bir spesifik aksiyon almaları hususunda dinleyicilerinize çağrıda bulunun. Çoğu zaman, dinleyicilerimize fikirlerini değiştirecek bir kanıt sunduğumuzda onların ne yapacaklarını ya da nasıl bir yöne sapacaklarını bildiklerini sanırız. Tam olarak ne yapmalarını istediğimizi onlara açıklamazsak ikna etmede başarısız olmuşuz demektir. Bazen de, dinleyicilerimize çok net bir aksiyon vermişizdir, ama onlardan çok şey yapmalarını istemişizdir. Bu da onların hangi aksiyonu önceliklendirmeleri gerektiği konusunda kuşku içinde bırakmıştır. Etkin ikna etme mesajımızı basitleştirmemizi ve dinleyicilerimizden tek bir net aksiyon almalarını istememizi gerektirir.

Fayda: Dinleyicimize, ondan istediğimiz aksiyonu aldığı zaman, bunun ona ne fayda getireceğinin altını çizerek çok net açıklamış olmamız gerekir. İletişimin bu kısmının çok net, spesifik ve doğrudan olması gerekir. Aynı zamanda gerçeklere dayalı olmalıdır. Eğer dinleyicilerimize sunduğumuz fayda, gerçek olmak için fazla iyi geliyorsa kulağa, o zaman dinleyicilerimiz bizden şüphe edeceklerdir. Eğer yapmalarını önerdiğimiz şey onlardan çok bize fayda sağlıyorsa, o zaman manipüle edici ve bencil görünürüz. O halde, önerimizin gerçekten dinleyicilerimizin iyiliği için olup olmadığından emin olmak için, dinleyicilerimizin bakış açısını çok iyi bilmemiz gerekir. İki taraf için de faydası dengeli olan bir yaklaşım takdir görecektir ve dinleyicilerin önerimize daha açık olmalarına neden olacaktır.

İkna edici iletişim, günlük iş ilişkilerimizde uzmanlaşmamız gereken çok kritik bir yetkinliktir. Dale Carnegie Eğitiminin Olay-Aksiyon-Fayda üçlüsünden oluşan üç-adımlı süreci bize istediğimiz sonuçları elde etme fırsatı verecektir.

Yönlendirme yapma hakkını kazandığımızı ispat ederek ve sağlam bir karakterle iletişim kurarak, sadece ikna edici olmayacak, aynı zamanda çok da inandırıcı ve güçlü olacağız. Bu faktörler, söz konusu ikna kabiliyetimiz olunca her zaman bize kazandıracak olan faktörlerdir.

line
 

Liderlik Tarz ve Eğilimleri

Liderlik tarzı, bizim kendi liderlik tarzımızla çok benzeşen birisiyle çalışıyorsak iletişim kurmak haliyle daha kolay olur. Bunun aksine, liderlik tarzı bizimkiyle hiç örtüşmeyen birisiyle çalışıyorsak, iletişim kurmamız ve işbirliği yapmamız oldukça zorlaşır. Dale Carnegie, farklı liderlik tarzlarıyla çalışabilmenin en önemli anahtarının esneklik olduğunu söyler. Buradaki esneklik, bizim olayları başka birinin bakış açısıyla görebilme arzu ve kabiliyetimizdir. Öyleyse, kendi liderlik tarzımızı nasıl belirleriz ve bundan da önemlisi, bizden farklı liderlik tarzları olanlarla nasıl etkin bir şekilde çalışabiliriz?

Hiçbir liderlik tarzı diğerlerinden üstün değildir. Etkin liderler bütün diğer liderlik tarzlarıyla çalışmanın yollarını bulmalı ve farklı tarzlarla çalışmanın zorluklarını minimize ederek, diğer tarzların olumlu yönlerini vurgulamalılar.

Dört temel liderlik tarzları aşağıdaki gibidir:

Vizyoner. Vizyoner liderlik tarzları olan bireyler yaratıcı düşünce, beyin fırtınalarıve ucu açık sorular sorma konularında rahattırlar. Karar alma süreçlerinde sezgilerini kullanırlar, insanlara, yaratıcı fikirlere ve olanlardan ve analizlerden ziyade, görüşlere dayanan aksiyon planları yapmayı tercih ederler. Hızlı işleyen iş ortamlarından, duygusal tartışmalardan ve enerjik insanlardan hoşlanırlar. Detaylarla meşgul edilmekten, istatistiklere ve ufak ayrıntılara boğulmaktan hoşlanmaz, bunlara iyi tepki vermezler.

Başarılı. Başarılı liderlik tarzına sahip bireyler sonuç odaklıdırlar. Karar alma süreçlerine ve insanlar arası ilişkilere doğrudan, mantıklı yaklaşımlar gösterme konusunda en rahat olanlardır. Onlar olayları, durumları çözülecek problemler olarak görürler ve her şeyi olabildiğince çabuk bir şekilde, doğrudan halletmeyi severler. Kendilerinden de çok şey beklerler, başkaları hakkında da yüksek beklentileri vardır. Spekülasyonlardan, zaman kayıplarından veya "fazla kişisel" ilişkiler kurmaktan hiç hoşlanmazlar.

Kolaylaştırıcı. Kolaylaştırıcı liderlik tarzına sahip bireyler ilişkilere, fedakarlıklara ve sadakate değer verirler. Takım çalışmasına önem veren, işbirliği içinde çalışan ve birbirine destek olan ortamlardan hoşlanırlar. Cesaretlendirme ve yardımlaşma ile başarılı olurlar. İnsan merkezli çalışma tarzını, sadece gerçekler üzerine kurulu, "haydi işe koyulalım" yaklaşımına tercih ederler. Acele ettirilmeye veya tehdit edilmeye iyi tepki vermezler.

Analiz Eden. Analiz Eden liderlik tarzına sahip bireyler sistematiğe, problem çözümü ve karar alma süreçlerinde resmi yaklaşımlara değer verirler. Gerçekler ve rakamlarla, görüş ve duygulara nazaran çok daha rahat çalışırlar. Sıcak, samimi ve dışa dönük olmaktan ziyade mesafeli ve ciddi olurlar. Agresifliğe ve duyarsızlığa iyi tepki vermezler.

Kendi liderlik tarzlarımızı başkalarının üzerine empoze etmek yerine, aksiyonlarımızı önceden çok dikkatli düşünmeliyiz ki, başkalarına, onların rahat hissetmelerine yardımcı olacak şekilde yaklaşalım.

Bazı anahtar esaslar aşağıdakileri içerir:

Sonuçlara odaklanmalıyız- Kişiliklere odaklanmaktansa sonuçlara odaklanmak bizi özgürleştirir ve insanlar arasındaki farklılıkları, takım üyelerimizin sahip oldukları güçlü yanları takdir etmemizi sağlar.

Beklentilerimizi ayarlamalıyız- Başkaları işleri bizden farklı şekillerde yapabilirler ve bizim yolumuz otomatik olarak en iyi yol değildir. Kendi bencil dürtülerimizi bırakmalıyız ve başkalarından beklentilerimizi uygun şekilde ayarlamalıyız.

Ekstra yol gitmeliyiz- Başkalarının tarzlarını değiştireceklerini bekleyip umut edemeyiz. Büyük ihtimalle değiştirmeyeceklerdir zaten. Liderlik tarzları arasındaki mesafeyi kısaltmaya yardımcı olacak köprüyü kurmak için diğer kişiden daha ileri, daha fazla yol gitmeye istekli olmamız gerekir.

Facebook’ta mısınız? Sizin hangi liderlik tarzına sahip olduğunuzu keşfedin. Dale Carnegie Eğitimi Liderlik Testini çözün.

line
 

Başkalarını Motive Etmek için Olumlu Teşvik Metodunu Kullanmak

Ekonomi iyileşme işaretleri göstermeye başladı. Bazı endüstrilerdeki gerilimin ekonomik iyileşme dolayısıyla azalmasına rağmen, bazı endüstriler ise halen stres altında. Ekonomik şartlar tamamıyla sağlam olmadığı zaman çalışanların olumsuzluğa düşmesi daha kolaydır. Çalışanlarının olumsuzluğa düşmesini engellemek için tüm yöneticilerin çalışanlarının bir takım projelere dahil edilmelerini sağlamaları gerekir.

Bir takım projelere, görevlere dahil edilmiş çalışanların verimli olma ihtimallerinin çok daha yüksek olduğu ve ekonomi iyiye gittikçe çalıştıkları şirketleri bırakma ihtimallerinin düştüğü tespit edilmiştir. En çok gözden kaçan ama çalışanların bağlılığını arttırmada en etkili olan yol, onların çabalarını samimi ve dürüstçe takdir etmekten geçmektedir. Yapılan olumlu şeyleri takdir ettiğiniz zaman başkaları da o olumlu sonuçların elde edilmesine katkıda bulunmaya başlar. Böylece, onlar kadar siz de bu durumdan fayda sağlamış olursunuz. Başkalarına nasıl davrandığınız onlar hakkında ne düşündüğünüzün yansımasıdır. Beyninizi olumlu yönde çalıştırın ve göreceksiniz ki başkalarıyla işbirliği içinde çalışmak çok daha kolay olacaktır – onlar olumsuz olsalar bile.

Başkalarının güçlü yönlerini tanımak ve kabul etmek de zorlu insanlarla anlaşma yolunda size oldukça yardımcı olacaktır. Her bireyin sosyal bakımdan etkinliğinin kökü o bireyin özünde kendisini nasıl algılandığında yatar. Birey, eleştiren, saldırgan veya kaba bir yapıya sahipse, bu çoğunlukla o bireyin kendisini başkaları tarafından tehdit altında hissetmesinden ileri gelir. Bir yönetici olarak, olumlu ortamları beslemekle yükümlüsünüz. Böyle bir ortamı yaratmak, yöneticilerin çalışanları ile yakından ilgilenmesini ve onları tavırlarını değiştirmeye zorlaması gerekir. Dolayısıyla, gelecek sefer birine iltifat edeceğiniz zaman sadece "iyi iş çıkardın" demek yerine, ona aşağıdaki nitelikleri içeren, gerçekten samimi ve güçlü bir yorum yapın:

  • Bireyde bulunan saygı duyduğunuz, beğendiğiniz veya takdir ettiğiniz bir özelliğini belirten,
  • Bireyin o özelliğine duyduğunuz hayranlığı ifade eden,
  • Bireyin o özelliği hakkındaki görüşünüzü, bireyin davranışlarında gözlemlediğiniz spesifik bir örnekle destekleyen.

İnsanların güçlü yönleriyle ilgili yorumlar yaparak, bir insanın kendisi hakkındaki algısını olumlu yönde değiştirebilir veya inşa edebilirsiniz. Böylece çalışma ortamınız en olumlu ve sadık çalışanlarla dolu olacaktır.

 

Geri

 
 

Cemil Topuzlu Cad. Hacı Mehmet Efendi Sok. Tibaş Dalyan Konutları C Blok No: 24/6
Pk: 34726 Fenerbahçe-Kadıköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 504 47 36 ve Tel: +90 216 504 48 02

Bizi takip edin:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitesi tasarımı ve geliştirme: Americaneagle.com