…bağlılığı artıran global ortağınız
  Yazdır  

İlgi Çekici Fikirler Bülteni • Yaz 2010 • Cilt 8 Sayı 1 Ayın Konusu: Takım Oyuncusu Olma

Team Member Engagement
 
Takım çalışması, işyerinde başarılı olmak için çok büyük bir faktördür. Tek kişilik bir şirkette çalışıyor olsanız bile, yine de müşterilerinizle ve tedarikçilerinizle birlikte çalışmak zorundasınızdır. Gruplar halinde başarılı çalışma yeteneği, kendi başarınıza ve organizasyonunuzun başarısına katkı sağlayan anahtar faktördür. İlgi Çekici Fikirler Bülteni’nin bu sayısındaki makalelerde takım çalışmasının ve takım kurmanın elementlerine değinilecektir.
 
line
 

Kurumsal Siloları Departmanlar Arası Takımlara Ayırmak

Günümüzün hızla değişen iş dünyasında takım çalışması ve iletişimin hayati önemi vardır. Bu, tüm organizasyonunuzu kurumun vizyonu ve hedefi ile tamamen örtüşür hale getirmekten bile daha önemlidir. İletişimi beslemenin ve aynı düzeyde tutmanın bir yolu fonksiyonlar arası ve departmanlar arası takımlar oluşturmaktır. Bu takımlar, açık iletişime yardımcı olarak, organizasyonunuzun süratle değişen piyasaya çabuk cevap verebilen çevik bir kurum haline gelmesini sağlayabilirler. Departmanlar arası takımlar kurmanın ve onları beslemenin bazı yolları aşağıdaki gibidir.

 1. Meşgul edin
  Bazen bir takım projesinde o kadar çok yapılacak iş vardır ki, nereden başlayacağımızı bilemeyiz. İşlere bir yerden başlayıp, bir şeyler meydana çıkarmak, bekleyip kararsız davranmaktan her zaman daha iyidir. Diğer takım üyeleri, hemen işe girişip, takımı ileriye taşıyan çalışma arkadaşlarını takdir ederler.
 2. Kaçınılmaz olanla işbirliği yapın
  Herkes muhakkak ne kadar küçük olursa olsun, her krize aşırı tepki gösteren bir takım üyesiyle çalışmıştır. Bu davranış, sadece takım için rahatsız edici değildir, aynı zamanda hiçbir işi de başarmaz. Her organizasyonun, doğasında var olan; üretim gecikmeleri, iklim şartları, satış döngüleri, nakliyat ve tahsilat hataları, istihdam zorlukları ve benzeri kaçınılmaz zorlukları vardır. Bunlarla başa çıkın.
 3. Zararlarınızdan kar etmeyi deneyin
  Her takım çalışması, daha iyi organizasyonel yetkinlikler, süreçler ve ilişkiler yaratmak için bir fırsat sunar. Yenilgilerimizi gelişmek ve büyümek için birer fırsat gibi görürsek, bakış açımız ve başarma şansımız ciddi biçimde artacaktır.
 4. Elinizden gelenin en iyisini yapın
  Takımın çabası planlandığı gibi başarıyla sonuçlanmadığı zamanlarda strese girer ve endişe duyarız. Eğer bir de daha fazla çabalasaydık daha iyisini yapabilirdik diyorsak, işte o zaman kendimizi daha da kötü hissederiz. Bu prensibi uyguladığımız zaman, meydana çıkardığımız işe dair her zaman gurur duyacağımızı garanti edebiliriz.
 5. Çalışma ortamınızı temizleyin.
  Temiz bir çalışma ortamı zihnimizi açar. Karışık, düzensiz bir çalışma ortamı ise aklımızı karıştırır ve bizi yavaşlatır. Çoğumuzun başkalarıyla paylaştığı ortak çalışma alanları vardır. O alanları düzenli tutarak ve işimiz bittikten sonra temizleyerek bütün takıma yardımcı olmuş oluruz.
 6. Önceliklendirin
  Bir çalışma grubunun üyesi olmak önceliklerin sürekli değişebildiği bir ortamın içinde olmak demektir. En önemli mücadelelerimizden biri o öncelikleri sıraya koymak ve mümkün olan en hızlı şekilde onları halletmek üzere harekete geçmektir. Bu, üzerinde tartışma olan öncelik sıraları konusunda uzlaşmaya varmayı da içerebilir. Dürüst ve duyarlı bir biçimde açıkladığımızda, takımın diğer üyeleri önceliklerin değişmesine saygı duyacak ve anlayış göstereceklerdir.
 7. Problemleri hemen orada, o anda çözün
  Ertelemek etkin bir takım çalışmasını baltalar. Takım üyeleri olarak, yükümlülüklerimiz üst üste yığıldıkça endişe duyar, strese gireriz. Diğer takım üyeleri, işlerin yapılmasını sağlayıp, ileri gidilmesine imkan verdiğimiz takdirde bu kabiliyetimizi takdir edeceklerdir.
 8. İşinize coşku katın
  Herkes enerji ve şevkten yoksun bir takım üyesiyle çalışmış ve onun takımın geri kalanını nasıl aşağıya çektiğini görmüştür. Yenilgilere, engellere ve düş kırıklıklarına rağmen, takımın profesyonelleri olarak kendi kişisel şevk ve heyecanımızı yüksek düzeyde tutmak ve sorumluluklarımızı olumlu, enerjik bir duruş sergileyerek yerine getirmek bizim yükümlülüğümüzdür.
 9. Nankörlük de bekleyin
  Bugünün profesyonel iş ortamında, takımdaki herkesten en yüksek performanslarıyla, çok çalışmaları beklenmektedir. Bize ne kadar iyi bir iş çıkarttığımızı illaki de birisinin söylemesine gerek yok. Aslında, birçok kişi, takımı ileriye götürmek için bizim ne kadar çok iş yaptığımızı tam olarak takdir etmeyebilir. Dolayısıyla, takdir beklemek, düş kırıklığına uğramak için bir egzersiz olabilir. He takdir beklemediğimiz zaman takdir görürsek bizim için daha da anlamlı olur.
 10. Önemsiz şeyler için sızlanmayın
  Etkili bir takım üyesi olmanın anahtar faktörlerinden biri de herşeyi doğru bir perspektife oturtabilme kabiliyetidir. Önemsiz şeylerle kendimizi meşgul etmek için fazla vaktimiz olmaz. Profesyonel bir takım üyesi olarak, önemli işleri önemsizlerden ayırıp zaman kaybının önüne geçmeliyiz.
line

Coşku Vermek  & Takımınızla Aranızda Güvenilirlik Oluşturmak

Kendimize ve de takımımıza şevk vermek, takımımızı oluştururken ve bu süreci yönetirken en önemli olmazsa olmazımızdır.

Hızlı bir başlangıca adım atmak ve zaman geçtikçe takımın şevkini beli bir düzeyde tutabilmek kurum için iyi iş çıktıları oluşturacaktır. İyi çalışan bir takım yoluna engeller ve bariyerler çıktığı zaman bile bunu yapmayı başaracaktır.

Genellikle, titizlikle ve kendilerini görevlerine adayarak çalışan takımdaki bireyler, bariyerlere rağmen takımın vizyonunu gerçekleştirebileceğinin kanıtıdırlar. Bariyerler için önceden planlama yapmak insanlara ilerlemek ve risk almak için cesaret verir.

Takımlar oluşturup, onlara iş başı yaptırmak, gelişigüzel başarılacak bir şey değildir. Kokpit ekipleri üzerine yapılan araştırmalar göstermiştir ki; uçak kazalarının çoğu mekanik problemlerden ziyade ekibin tamamının fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğinden kaynaklanmaktadır. Bu sonuç, ekip birbiriyle çalışmaya yeni başlarken daha da doğru çıkar.

Hesap verme sorumluluğunun bir iş çıktısının başarılı veya başarısız olmasını doğrudan etkilediği zamanlarda, o takımın gelişmesinde kritik noktalar var demektir. Takımın başlangıç evrelerinde, farklı hesap verme sorumluluk metotlarının uygulanması projeyi veya planı taze ve ilginç gösterebilir.

Hesap verme sorumluluğunu oluşturmak için metotlar aşağıdakileri içerir:

 • Takım toplantıları
 • Birbirine hesap verme ve güvenme ortaklığı
 • Zaman çizelgesi
 • Proje Planı
 • Denetim çizelgesi
 • Sanal toplantılar
 • Takımın bütün iletişimlerinin kayda alınması
 • Eğitim seansları
line

Birbirinden Farklı Nesilleri Yönetmek

Birbirinden farklı nesilleri yönetme hususunda çok şey söylenmiştir. Şu andaki en popüler yönetim konusu "Y Jenerasyonunu Yönetmek"’tir. Her neslin kendine özgü karakteristik özellikleri olmasına rağmen, bütün nesillerden gelen çalışanlarınıza uygulanabilecek pek çok evrensel yönetim tekniği mevcuttur.

 • Yöneticinizle olumlu bir ilişki kurmak
  İnsan Kaynakları Departmanı organizasyon raporları gösteriyor ki; yakın tarihte 400 şirket üzerinde yapılmış bir Gallup anketine göre, bir çalışanın şirkette devam edip etmemesinde yöneticisiyle olan ilişkisi, aldığı ücretten ve işinin yan avantajlarından çok daha büyük rol oynuyor. Adaletli ve örnek alınan liderlik, koçluk ve mentorluk bir çalışanın işinde devam etmesine sebep oluyor. Bir başka Gallup anketinin sonucuna göre de çalışan memnuniyetinin altında yatan anahtar faktör; çalışanların, yöneticilerinin kendilerini önemsediklerine ve onların güvenilir olduklarına inanmaları.
 • Tanıma ve Takdir
  Bazı insanları motive etmek için paradan farklı formlarda onları ödüllendirmek gerekir. Çalışan Bağlılığı Merkezince yaptırılan bir çalışmaya göre, takdir ve dahil etmek, çalışanları bir şirkette mutlu etmek için paradan çok daha fazla kez adı geçen sebepler olmuştur. Çalışanların yöneticileri tarafından kurumun başarısı için önemli olduklarına ve pozisyonlarına saygı duyulduğuna gerek sözlü, gerekse sözsüz olarak davranışlarla ikna edilmeye ihtiyaçları vardır. Çalışanlar, kilometre taşlarının ve zaferlerinin hem herkesin önünde, hem de özel olarak, sözlü ve yazılı, geciktirmeden ve samimiyetle kutlanmasından hoşlanırlar.
 • İlham veren ve tatmin eden iş
  2003 Ekim ayının ASTD bülteninde, Blessing White’ın "Kariyer Durum Raporu" der ki; bugünün iş dünyasında, çalışanların çoğu için ilham veren ve tatmin eden bir iş, ücretten ve terfiden daha önemlidir. Çalışma şevkine ve heyecanına bir fiyat etiketi koymak mümkün değildir. Çalışanlarını en başından itibaren projelere dahil edenler ve onlarla içtenlikle ilgilenenler, onlardan daha yaratıcı fikirler elde ederler ve sonunda çalışanlarına yaptıkları yatırımın karşılığını almakla birlikte, işlerinden gurur duyan çalışanlara sahip olmuş olurlar. İşyerindeki meselelere ilişkin karar alımlarına aktif olarak katılan çalışanlar, hoşlandıkları ve içinde kalmaya devam etmek istedikleri bir işyeri yaratmaya yardımcı olurlar.
 • Net bir kariyer planı ve ilerleme fırsatları
  Çalışanlarınızın kişisel ve profesyonel olarak kariyerlerinde ve özel hayatlarında ilerlemelerine fırsat yarattığınız zaman, başka bir yerlerde iş aramaları pek ender görülen bir durumdur. Yeni yetkinlikler kazandırma ve kariyer gelişimi doğrultusunda eğitim fırsatları sağlamak, bir yöneticinin o çalışana yatırım yapmayı istediğinin bir göstergesidir. Bu yöntem eleman kaybetmemek için anahtar bir yöntemdir. Çalışanların profesyonel kuruluşlarca verilen seminerlere, konferanslara katılımlarını teşvik için, giriş ücretlerinin, üyelik ücretlerinin kurum tarafından ödenmesi ve bu aktivitelere katılmaları için onlara işten izin günleri verilmesi onları motive eder. Çalışan bağlılığı konusunda yüksek yüzdelere sahip organizasyonlar, açık pozisyonları içeriden doldurmalarıyla meşhurdurlar. Üzerinde beraberce anlaşmaya varılmış bir kariyer planı (hiyerarşide illaki de yükselme vaat etmesi gerekmiyor), çalışanların işlerine kendilerini adamalarını ve kurumun hedefleri ile, yol aldığı istikamete inanmalarını sağlayacaktır.
 • Dengeli bir yaşama saygı gösteren yöneticiler
  Çalışanların dengeli bir yaşama sahip olmalarını destekleyen kurumların, çalışanlarının sadece yemek yemelerine, nefes almalarına, uyumalarına ve çalışmalarına izin veren kurumlardan çok daha yüksek bir çalışan bağlılığına sahip oldukları görülmektedir. Aile ve özel hayatın önemini anlamak ve saygı göstermek, çalışanlarda oluşacak tükenmişliği engelleyecek ve bağlılıklarını pekiştirecektir. İnsan Kaynakları Gelişimi organizasyonuna göre, işverenlerin yaşam ve iş kalitesi meselelerinden haberdar olmaları gerekir. İşverenlerin esnek çalışma saatleri sunmaya istekli olmaları ve çalışanlarının çift kariyer, çocuk bakımı, ebeveyn bakımı mesuliyetlerine duyarlı olmaları gerekir.
 • Rekabetçi ücretlendirme ve yan haklar
  Para önemlidir, ama tahmin ettiğinizden daha az önemlidir. Çalışanlar adilce ve rekabetçi bir düzeyde ücretlendirilmeyi beklerler. Standart yan haklar olan sağlık sigortasına ve emeklilik planı beklentisi içinde olurlar. Yiyecek firmaları hakkında yapılan bir ankette, cevap verenlerin %92’si, eğer mevcut şirketlerinden kişisel ve profesyonel gelişimleri için koçluk alıyorlarsa, yılda 10.000 dolarlık bir ücret artışı teklifinin, bunu sunan şirkete gitmeleri için onları harekete geçirmeyeceğini belirtmiştir.
 

Geri

 
 

Cemil Topuzlu Cad. Hacı Mehmet Efendi Sok. Tibaş Dalyan Konutları C Blok No: 24/6
Pk: 34726 Fenerbahçe-Kadıköy / İSTANBUL
Tel: +90 216 504 47 36 ve Tel: +90 216 504 48 02

Bizi takip edin:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Tüm Hakları Saklıdır.
Web sitesi tasarımı ve geliştirme: Americaneagle.com