Yazdır


Dale Carnegie Akademi & Drama İş Yönetim İşbirliğiyle,

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

 1. Muhasebenin Tanımı
 2. Hesap Kavramı ve İşleyişi
 3. Mali Tablolar ve İşleyişi

              - Bilanço
              - Gelir Tablosu

 1. Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması ve Yorumlanması
 2. Nakit Akışının Tanımı, İşletme İçin Önemi
 3. Kıymetli Evrak ( Çek, Senet, Bono )
 4. Ticari Hesap Türleri ( Açık Hesap, Konsinye Hesap, KDV'li İşlemler )
 1. İşletmelerin Üstlendikleri Finansal Riskler
 2. Finansal Risklerin Yönetimi

              - Faiz Riski, Kur Riski, Likidite Riski, Kredi Riski

 1. Finansal Borçların Yönetimi, Firmaya Faydaları ve Zararları, Öz kaynak İle Karşılaştırması
 2. Alternatif Finansman Teknikleri

             - Leasing, Faktoring, Özel Finans Kuruluşları, Döviz Risk Yönetim Ürünleri

 

 1. 1. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları
 2. 2. Yatırım Araçları ve Finansal Hesaplamalar

Programın İşleyişi: Tüm konular ağırlıklı olarak gerçek hayattan alınmış örnek olay ve grup çalışmaları ile işlenecektir. Bu sayede tüm grubun programa katılması sağlanarak interaktif bir eğitim oluşturulacaktır.


 

finmat

Örnek Olaylar İle İşlenen Konular

 • Muhasebe- Finans sistemlerinin karşılaştırılması, Muhasebe sisteminin eksiği,
 • Finansal tabloların yorumlanması
 • Öz kaynak-kredi karşılaştırması
 • Toplam yatırım tutarının hesaplanması
 • İşletme sermayesinin tanımı ve hesaplanması
 • Kar-Nakit akışı farkı Kredibilite analizi
 • Faiz hesaplamaları
 • Yatırım hesaplamaları - Hazine Bonosu fiyatlaması
 • Proje değerlendirme metotları
 • Döviz risk yönetim ürünleri
 • Dış ticarette ödeme yöntemleri

Referanslarımız: 

"Finansçı Olmayanlar İçin Finans" Programı içinde yer alan konu başlıkları, Done Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri'nin gerçekleştirdiği eğitim programlarında önemli bir paya sahiptir. Öyle ki, 6 yıllık faaliyet alanında bu konularda 1500 eğitim programı (4000 gün) gerçekleştirmiş ve bu sayede yaklaşık olarak 30 bin profesyonelin kariyer gelişimine katkıda bulunmuştur. Finansçı Olmayanlar İçin Finans Programı yıllara dayalı bu tecrübenin birikiminden oluşmaktadır.

Intercon - 8 program Oracle
Koç Sistem Digiturk - 4 Program
Microsoft Doğuş Otomotiv- 4 Program
Vestel - 2 Program Zorlu Holding
Temsa - 3 Program Efor Organizasyon
TEB Türk Hava Yolları
Tepe Grubu Ford-Credit - 2 Program
Meteksan sistem - 2 Program Daimler Crysler
Mudo - 4 program Turkcell - 4 program