Ölçme-Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme


Katılımcıların performansına en yüksek katkıyı sağlayacak eğitim alanlarını tanımlamak için kullanılır. Amaç katılımcının eğitim öncesi performans seviyesi ile eğitim sonrası gelişim seviyesinin belirlenmesidir. Aynı zamanda katılımcıların programa olan inancının ve ilgisinin artması, eğitim sonuçlarını değerlendirmek için bir baz oluşturulması ve ROI (Return on Investment) ölçülmesine imkan sağlamasıdır.

“Ölçmezseniz, yönetemezsiniz” – Peter Drucker

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Kurumların seçme, terfi, gelişim, yetenek havuzu planlarına ve hedeflerine uygun adayların belirlenmesinde Ölçme Değerlendirme Merkezi’miz ile çözümler sunuyoruz. Çalışmaları kurumun ölçmek istediği yetkinlik setine göre hazırlıyor, vaka çalışmaları, simülasyon çalışmaları, grup çalışmaları, bireysel çalışmalar, rol canlandırmaları, sunumlar gibi farklı çalışmalar tasarlıyor ve değerlendirmelerimizin tutarlılığını artırmak için her yetkinliği birden fazla çalışma ile ölçüyoruz.

360 DERECE DEĞERLENDİRME

Eğitim, koçluk, değerlendirme merkezi ve diğer ölçme ve geliştirme programlarında, çalışmaya başlamadan önce ve sonrasında çalışmanın etkilerini ölçmek için farklı konulara yönelik 360 derece değerlendirmeyi öneriyor ve bu hizmeti sunuyoruz.

360 derece değerlendirme, sadece kişinin tutum ve davranışlarının onunla iletişimde olan kişilerce ne şekilde algılandığının belirlenmesine fayda sağlamıyor, aynı zamanda kendisine verilen geribildirim sayesinde kişide gelişim konusunda önemli bir istek uyandırıyor ve gelişim sürecini sahiplenmesine fayda sağlıyor.

KİŞİLİK ENVANTERİ ÇALIŞMASIodh-0348573212

Çalışanların kurumdaki işine uygunluğunun ölçülmesi, kuvvetli yönlerinin ve gelişim alanlarının saptanması, doğal ve uyarlanmış davranış tercihlerinin belirlenmesi, motivasyon unsurlarının tanımlanması, performans engellerinin saptanması ve gelişim planlarının etkinliğini artırmak amaçlarıyla, davranışlar, motivatörler ve yetenekler olmak üzere 3 boyutta bilimsel kişilik envanteri çalışmaları yapıyoruz.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI ÖLÇME VE GELİŞTİRME

Bağlı Çalışanlar Yaratmak, günümüzde tüm kurumların başarı ve rekabetinde gittikçe artan bir öneme sahiptir.

Dale Carnegie® Akademi, kurum çalışanlarının bağlılığını ölçümleyerek, kurum özelinde raporlayarak Türkiye Çalışan Bağlılığı Anket genel sonuçları ile karşılaştırarak ve çıkan sonuçları geliştirmeye yönelik çözümler sunarak kurumların bağlı çalışanlar yaratma hedefine ulaşmasına aracılık etmektedir. Anketimiz; Türkiye’deki çalışan bağlılığını %90 üzerinde üzerin de açıklamaktadır.