Toplantı Moderatörlüğü

toplantı moderatörlüğü
 

Toplantı Moderatörlüğü’nün temel amacı kurum çalışanlarını sürece katarak kurumun ortak akıl ile karar almasını, problem çözmesini, strateji oluşturmasını, süreçleri oluşturmasını sağlamaktadır.

Dale Carnegie® Akademi olarak toplantı moderatörlüğündeki sorumluluğumuz ve taahhüdümüz IMAP sürecine uygun olarak;

  • Olması gerekeni beraber tanımlamak,
  • Mevcut durumu ve olması gerekene ulaşmanın engellerini belirlemek,
  • Toplantıyı hedefine ulaştıracak yapılandırılmış çalışmaları tasarlamak,
  • Her katılımcının aktif ve eşit katılımı ile yapılandırılmış araçlarla çalışmayı gerçekleştirmek,
  • Olumlu çalışma ortamının oluşmasını sağlamak ve çalışma boyunca korumak,
  • Tanımlanmış olan hedefleri gerçekleştirerek kurumu olması gerekene ulaştırmak,
  • Çalışma sonunda gerekli raporlamaları yaparak sunmaktır.

Kurumların stratejik karar almaya yönelik olarak gerçekleştirdikleri toplantılarının yönetimini üstleniyoruz.

Toplantı moderatörlüğü (facilitation) kurumlara sağladığımız fayda, herkesin karar sürecine katılımını, sistematik ve yapılandırılmış bir sürecin etkisi ile karar sürecine daha hızlı ulaşılmasını sağlamak ve bu sayede toplantı ve organizasyonların verimliliğini artırmaktır.
 
Toplantı moderatörlüğü desteği, az sayılı katılımcı toplantılardan birkaç yüz kişilik organizasyonlara kadar verilebilmektedir. Toplantı ve organizasyonların süreleri, katılımcı sayısına ve organizasyonun amacına bağlı olarak bir saatten başlayıp birkaç güne kadar çıkabilmektedir.

Toplantı ve organizasyonları yönetecek fasilitatörlerimiz, Dale Carnegie’nin uluslararası sertifikasyonuna sahip, profesyonel hayat, yöneticilik ve eğitmenlik tecrübesine sahip kimselerdir.

Dale Carnegie’nin uluslararası yapısının verdiği güçle ihtiyacınız olması durumunda toplantı yönetimi 27 farklı dilden birisinde gerçekleştirilebilir.

Organizasyon ve toplantılarınızın daha etkin, katılımcı, verimli ve eğlenceli yönetilmesi amacına dönük olarak detaylı bilgi ve çözümlerimiz için Müşteri İlişkileri Yöneticilerimiz ile temasa geçebilirsiniz.