Finansal Bakış, Bütçeleme

 

Finansal Bakis & B?t?eleme

Amaç

Katılımcıların işletmelerin mali yapılarını, değerliliğini, risklerini, yatırım kararlarını, bankacılık işlemlerini finansal kriterler çerçevesinde değerlendirmesini sağlamaktır.

Yöntem

Örnek Olay Çalışmaları ve tecrübe paylaşımları ile konu aktarımı pekiştirilmektedir.

İçerik

TEMEL MUHASEBE VE FİNANSAL ANALİZ

1. Muhasebenin Tanımı

2. Mali Tablolar ve İşleyişi

  • Bilanço
  • Gelir Tablosu

3. Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması ve Yorumlanması

4. Mali Tablolar Üzerinden Mali Yapının Analizi

5. Nakit Akışının Tanımı ve İşletme İçin Önemi

 

FİNANSAL YÖNETİM

1. İşletmelerin Üstlendikleri Finansal Riskler

2. Finansal Risklerin Yönetimi

  • Faiz Riski, Kur Riski, Likidite Riski, Kredi Riski

3. Finansal Borçların Yönetimi, Firmaya Faydaları ve Zararları, Özkaynak İle Karşılaştırması

4. İşletme Sermayesinin Tanımı, İşletme İçin Önemi ve Yönetimi

  • Alacak Yönetimi, Stok Yönetimi, Ticari Borç Yönetimi

 

PARANIN ZAMAN DEĞERİ – FİNANSAL HESAPLAMALAR

  • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Kavramları
  • Basit Faiz - Bileşik Faiz
  • Faizlendirme ve İskontoluma
  • Gelecekteki Değer Kavramı - Şimdiki Değer Kavramı
  • Eşit Taksit Hesaplamaları

Süre

2-3 gün

Referanslar

Denizbank, Mercedes, Delta Petrol, Temsa, Doğuş Otomotiv, Metro C&C, Turkcell, Scania, Massey Ferguson, Garanti Teknoloji, AGCO, Avea